Hills

1.Avinashi 

Othiamalai, Kuruntha Malai

2.Kovai

Siravanam Pattimalai, Marutha Malai, RathnakiriMalai, Pala Malai, Perumal Malai

3.Pollachi

Anamalai, Pon Malai

4. Udamalapettai

ThruMurthy Malai

5. Palladam

Thencheri Malai, Alazu Malai, Kumara Malai

6. Dharapuram

Udhiyur Malai, Shivan Malai

7. Erode

Chenni Malai, Perumal Malai

8. Gobi

Thavalakiri, Kundrathur

9. Bhavani

Pala Malai, Uratchikotai Malai

10. Kolakal

Madeswaran Malai

11. Thiruchengodu

Sankakiri, Morur Malai, Thiruchengodu Malai

12. Rasipuram

Kogana Malai, Koli Malai

13. Salem

Servarain Malai, Yerkadu, Kanthakiri

14. Namakal

KoliMalai, kapilar Malai, Nainar Malai

15. Karur

Thanthondri Malai, Vennai Malai, Pukali Malai, Pala Malai

16. Palani

Iwar Malai, Palani Malai, Kondalthangi Malai.